Montana Trip (Ten States in 15 Days!)
Terry W. Gintz
7/31/09 to 8/15/09page 1 of 4 Next

P8041306 P8041307 P8041308 P8041321 P8041334 P8041312
Pompey's Pillar National Monument, Montana Pompey's Pillar National Monument, Montana Pompey's Pillar National Monument, Montana Pompey's Pillar National Monument, Montana Pompey's Pillar National Monument, Montana       Pompey's Pillar National Monument, Montana      
P8041326 P8041341 P8041342 P8041350 P8041352 P8041353
Pompey's Pillar National Monument, Montana       Bighorn National Recreational Area, Montana Bighorn National Recreational Area, Montana       Little Bighorn National Monument, Montana Little Bighorn National Monument, Montana Little Bighorn National Monument, Montana      
P8041355 P8041358 Img_3152 P8061359 P8061360 P8061365
Little Bighorn National Monument, Montana Little Bighorn National Monument, Montana Theodore Roosevelt National Park, North Dakota Theodore Roosevelt National Park, North Dakota Theodore Roosevelt National Park, North Dakota Theodore Roosevelt National Park, North Dakota